Tillbaka
Medelsvårt test - Värja
Prova dina kunskaper om reglementet!

1. Fäktare Y gör en flêche-attack och fäktare X försöker undvika stöten och går därmed
    bakom sin bakre begränsningslinje. Domaren säger "Halt!" i attacken, vilken träffar
    när X har båda fötterna bakom bakre linjen. Apparaten markerar dubbelstöt.

Utdela poäng till båda fäktarna.
Utdela två ooäng till Y.
Utdela en poäng till Y.

2. Hur stor är tillåten maximal böjning på en värjklinga?
Max 1 cm, på den tredjedel av klingan som är närmast spetsen.
Max 1 cm, nära mitten på klingan.
Max 2 cm, nära mitten på klingan.

3. Fäktare X utför attack med flêche. För att undvika corps á corps viker X av och
    lämnar pisten över sidolinjen. För att blockera markeringsapparaten och därmed
    skydda sig mot motståndarens eventuella ripost, stöter X avsiktligt i golvet utanför
    pisten.

X får GULT KORT.
X får RÖTT KORT.
X var redan utanför pisten och domaren vidtar därför ingen åtgärd.

4. I en poulematch, innan tiden gått ut, är ställningen 4-4. En dubbelstöt registreras.
Annullera dubbelstöten. Ställ fäktarna i gard där stöten utdelades och fortsätt matchen
      tills en enkelstöt är utdelad eller tiden går ut.
Utdela en poäng till båda fäktarna; ställningen är 5-5; matchen är över. Tidigare lottning
      av prioritet avgör vem som är segrare.
Utdela en poäng till båda fäktarna; ställningen är 5-5. Ställ fäktarna i gard vid gardlinjerna
      och fortsätt matchen tills en enkelstöt är utdelad eller tiden går ut.

5. En dubbelstöt registreras av markeringsapparaten. Fäktare X har med säkerhet
    träffats men X:s spets träffar,enligt fäktare Y, golvet utanför metallpisten.
    Domaren kan inte med säkerhet säga att så är fallet.

Annullera dubbelstöten.
Utdela poäng till båda fäktarna.
Y får bestämma om dubbelstöten ska annulleras eller godkännas.

6. Vilka delar ska kontrolleras på värjans handtag?
För ortopediskt handtag får det inte finnas någon maskering (tejp) på handtaget som kan
      gömma trådar eller brytare; handen kan fixeras endast på ett sätt med tummen 2 cm eller
      mindre från skålen.
Handtaget måste vara längre än 20 cm, handtagets utstickande delar måste vara
      isolerade.
För alla handtag gäller att utstickande delar måste vara isolerade; Handen kan fixeras
      endast på ett sätt med tummen 2 cm eller mindre från skålen.

7. Får värjan hållas i handtagets bakre knopp?
Ja, alltid.
Nej.
Ja, men bara om det är en "fransk kavel".

8. Fäktare X attackerar med en flêche och är utanför pistens sidolinje med båda
    fötterna innan attacken träffar. Fäktare Y har startat en konterattack innan X
    lämnade pisten. Apparaten markerar en dubbelstöt.

Ingen poäng delas ut.
Utdela poäng till båda fäktarna.
Utdela en poäng till Y.

9. Fäktare X attackerar och domaren ser tydligt att X:s spets träffar klingan framför
    fäktare Y:s skål när apparaten markerar stöt för X. Båda fäktarnas vapen fungerar
    korrekt.

Utdela en poäng till X om Y:s skål neutraliserar stötar på ett riktigt sätt.
Stöten annulleras om domaren kan återskapa situationen.
Annullera stöten.

10. Fäktare X är träffad och vill ha sin värja kontrollerad. När domaren kontrollerat
      övrig utrustning och trycker in spetsen registreras stöt. När X därefter själv provar
      spetsen registreras ingen stöt på apparaten.

Godkänn stöten för X:s motståndare.
Annullera stöten.
Tillkalla teknisk expertis; om expertisen intygar att all utrustning fungerar korrekt,
      godkänn stöten för X:s motståndare.


        

© 2007 - 2012 ZootZoft