Tillbaka
Medelsvårt test - Sabel
Prova dina kunskaper om reglementet!

1. En batté som är korrekt utförd måste träffa motståndarens klinga...
på någon av de två tredjedelarna närmast spetsen.
på den tredjedel som är närmast spetsen.
på området 0-10 cm från från klingans spets.

2. Fäktare X börjar en attack med en fint. Fäktare Y följer tillfälligt med i finten,
    konterattackerar sedan och träffar giltigt i X:s attack, vilken också träffar giltigt.

Utdela en poäng till Y.
Ingen poäng utdelas.
Utdela en poäng till X.

3. Fäktare X utför attack med marché-utfall. Under marchén söker X fäktare Y:s klinga;
    Y sträcker armen och deroberar. Utan att ha funnit Y:s klinga fullföljer X attacken
    med rak arm och utfall. Markeringsapparaten registrerar stöt för båda fäktarna.

Utdela poäng för Y.
Utdela poäng för X.
Ingen poäng utdelas.

4. Korssteg framåt är ett regelbrott. Vad räknas som korssteg?
Bakre foten passerar helt främre foten.
Bakre fotens häl passerar främre fotens häl.
Bakre fotens häl kommer i jämnhöjd med främre fotens häl.

5. Fäktare X parerar fäktare Y:s attack och gör en omedelbar sammansatt ripost (med
    armen sträckande genom finten) medan Y gör en enkel, direkt remise.
     Båda träffar giltigt i samma tempo.

Utdela en poäng till X.
Utdela en poäng till Y.
Ingen poäng utdelas.

6. Ingen varning är utdelad. Fäktare X attackerar fäktare Y med batté och direkt
    därefter utfall - träff. I battén går Y:s klinga av. Endast fäktare Y är träffad.

Ingen poäng utdelas och heller ingen varning.
Utdela en poäng till X.
Inga poäng delas ut. X får GULT KORT.

7. Fäktare X påbörjar en attack trots att fäktare Y har "spetsen i linje".
    För att få prioritet måste X:

få fäktare Y att retirera eller föra/finta Y:s spets ut linjen.
få fäktare Y att avancera eller föra/finta Y:s spets ur linjen.
föra/finta fäktare Y:s spets ur linjen.

8. Den kabel som utgör kontakt mellan en sabelfäktares mask och el-väst ska ha en
    längd av:

40 - 50 cm.
20 - 30 cm.
30 - 40 cm.

9. Sabelklingans maximalt tillåtna böjning i sidled är
2 cm
0 cm.
4 cm.

10. Ingen varning är utdelad. Fäktare X attackerar fäktare Y som parerar. Markerings-
      apparaten registrerar att endast Y är träffad och domaren tilldömer X poängen.
      Efter kontroll på begäran Y upptäcks det att Y:s pommel är oisolerad, vilket betyder
      att klingkontakt kan innebära att träff registreras på Y.

Ingen poäng delas ut. Y får GULT KORT.
Utdela en poäng till X. Ingen varning utdelas.
Ingen poäng eller varning utdelas.


        

© 2007 - 2012 ZootZoft