Tillbaka
Medelsvårt test - Florett
Prova dina kunskaper om reglementet!

1. Inga varningar är utdelade. Efter ett "Halt!" som följt på en attack, observerar
     sidodomaren att den vita stöten på fäktare X träffade X:s obeväpnade hand när han
     med handen skyddade giltig träffyta.
     Domaren anser inte att skyddande av giltig träffyta har skett.

P.g.a. oenigheten; ingen varning och inte heller någon poäng utdelas.
Bara domarens uppfattning räknas; ingen poäng och ingen varning i detta fall.
Bara sidodomarens uppfattning räknas; godkänn poäng för X:s motståndare; X får
      GULT KORT.

2. Vilket av nedan alternativ är rätt?
Konterripost är en aktivitet och marché är en aktion.
"Spetsen i linje" är den aktion som har högst prioritet.
Både attack och rompé är aktioner; attack är den aktion som har näst högst prioritet.

3. Fäktare X står på dubbelt marché-utfallsavstånd och gör nu en marché + attack med
     marché-utfall och sträcker armen under utfallet medan fäktare Y, som har väntat på
     X:s aktion, omedelbart sträcker sin arm innan X startar sitt sista marché-utfall.
     Båda fäktarna träffar giltigt.

Utdela en poäng till X.
Ingen poäng utdelas.
Utdela en poäng till Y.

4. Fäktare Y har fått GULT KORT för corps á corps med knuff under pågående match.
     Fäktare X och Y går ihop; båda orsakar corps á corps med knuff.

X får GULT KORT; Y får RÖTT KORT.
Inga kort, men "säg till" båda fäktarna.
Båda fäktarna får GULT KORT.

5. Hur får florettklingan vara böjd?
Ingen böjning tillåten.
Bara neråt.
Uppåt eller neråt.

6. Om fäktaren till vänster attackerar och den vita och den färgade lampan tänds på
     högra sidan på markeringsapparaten, vilken tillmötesgår FIE:s specifikation om
     båda lamporna, ska domaren:

Utdela en poäng.
Förklara att attacken träffar ogiltigt.
Kalla på teknisk expertis.

7. Fäktare X sätter en giltig stöt på fäktare Y med en direkt attack. Efter "Halt!" finner
     man att giltiga träffar utdelade av Y på X blir registrerade som ogiltiga stötar.

Annullera X:s stöt.
Utdela en poäng till X.
Annullera X:s stöt, men bara om en fäktaktion uppstår som har prioritet mot den direkta
     attacken.

8. Fäktare X gör en attack, på vilken fäktare Y försöker med en motsträckning.
      X träffar giltigt men Y:s klinga går av och registrerar vit lampa.

Utdela en poäng till X.
Ingen poäng delas ut. Y:s brutna klinga stoppar aktionen.
Utdela en poäng till X om Y:s klinga tydligt gick av efter att X:s attack träffar.

9. Fäktare X startar en attack som innehåller flera finter. Fäktare Y följer finterna.
     Efter X:s första fint drar X tillbaka armen så att armbågen vidrör X:s sida.
     X avslutar aktionen med armen sträckt och Y konterattackerar på X:s sträckning.
     Båda fäktarna träffar giltigt.

Utdela en poäng till X.
Utdela en poäng till Y.
Samtidiga attacker - ingen poäng utdelas.

10. Var ska kroppledningens krokodilklämma vara fäst i fäktarens el-väst?
Var som helst i el-västens nederkant på fäktarens rygg
Så att den är synlig för domaren när fäktarna intar gardposition.
I el-västens nederkant på fäktarens rygg, på den beväpnade armens sida.


        

© 2007 - 2012 ZootZoft