Tillbaka
Medelsvårt test
Prova dina kunskaper om reglementet!

Dessa frågor är inte vapenspecifika.

1. Förutom att ge ett GULT KORT, vad ska göras enligt reglementet, med den elektriska
     utrustningen som, i domarens närvaro, ej är godkänd?

Den skall ges tillbaka till fäktaren för reparation.
Den skall konfiskeras för matchen.
Ingen åtgärd

2. Fäktare X har ett GULT KORT. Efter ett "Halt!" finner man fäktare X:s vapen ej
     godkänt enligt eglementet, med ett fel som kan ha uppstått under fäktmatchen.

X får GULT KORT.
Konfiskera X:s vapen för matchen; X får RÖTT KORT.
Konfiskera X:s vapen för matchen; inget ytterligare straff.

3. X har redan fått GULT KORT för att ha lyft masken innan domaren sagt "Halt!".
     X parerar en attack medan han vänder ryggen mot motståndaren och gör sedan en
     ripost som träffar giltigt.

Annullera X:s stöt; X får RÖTT KORT.
Godkänn X:s stöt; X får RÖTT KORT.
Annullera X:s stöt; X får GULT KORT.

4. Fäktare X gör en flęche. Efter att ha fått in en stöt överskrider X pistens sidolinje
    med båda fötterna.

Godkänn poäng för X.
Annullera stöten; X förlorar en meter från den plats där attacken startade.
Annullera stöten; Y förblir på samma plats och X intar normalt fäktavstånd.

5. Fäktare X tappar sitt vapen efter att fäktare Y gjort en parad. Y:s omedelbara ripost
    träffar giltigt.

Stöten annulleras.
Utdela en poäng till Y.
Utdela en poäng till X.

6. Fäktare X utför en attack med flęche, vilken pareras. X är utanför sidolinjen med
    båda fötterna framför Y när Y:s omedelbara ripost startar. Y:s ripost träffar giltigt.

Utdela ingen poäng; be Y avancera 1 meter och placera fäktarna i gard mitt på pistens
      bredd.
Utdela ingen poäng; placera fäktarna i gard där de är, men mitt på pistens bredd.
Utdela en poäng till Y.

7. Hur hög måste fäktvästens krage vara?
5 cm.
3 cm.
2 cm.

8. Fäktning i närkamp är tillåtet så länge som de tävlande kan:
sätta en stöt.
använda sina vapen korrekt och domaren, på florett och sabel, kan följa vapenfraserna.
fortsätta fäktningen så länge som ingen kroppsdel hos ena fäktaren skymmer
      motståndaren för domaren.

9. I en poulematch har fäktare X redan fått GULT KORT och orsakar nu corps ā corps
    genom att knuffa fäktare Y. Fäktare Y leder med 4-2.

Säg "Halt!" och varna X (bara på florett och sabel).
Säg "Halt!" ; X får RÖTT KORT; matchen slutar 5-2.
Säg "Halt!"; ta bort en poäng för X; Y leder nu med 4-1.

10. En icke reglementsfråga: En enda svensk domare har någonsin dömt en OS-final i
      fäktning. Vem?

Göran Abrahamsson.
Björn Thulin.
Joakim Holmström.


        

© 2007 - 2012 ZootZoft