Tillbaka
Lätt test
Prova dina kunskaper om reglementet!

Dessa frågor är inte vapenspecifika.

1. Fäktarnas position i sidled när de går i gard skall vara
mitt på pisten bredd.
så långt ifrån domaren som möjligt.
där fäktarna själva vill stå.

2. En fäktare vägrar åtlyda domaren efter att ha fått ett GULT KORT i pågående match.
Fäktaren får GULT KORT.
Fäktaren får RÖTT KORT.
Fäktaren får SVART KORT

3. När 1 minut av matchtiden återstår, ska domaren
ropa "En minut!" utan att stanna klockan.
ropa "Halt! En minut!" och stanna klockan.
fortsätta att ta tiden.

4. Fäktarnas skyddsutrustning måste kontrolleras före varje
match.
poule, lagmöte och direktelimineringsmatch.
tävling.

5. Vid start av en 5-stötsmatch ska klockan stå på
3 minuter.
5 minuter.
4 minuter.

6. Fäktare A backar förbi sin bakre begränsningslinje med båda fötterna.
Ställ fäktare A i gard vid varningsmärkningens början (2 meter före bakre linjen).
Utdela en poäng till fäktare B.
Ställ fäktare A i gard på bakre linjen.

7. Inga straff har utdelats. Med den ej vapenförande handen för X Y:s klinga åt sidan.
    X träffar sedan giltigt på Y.

Annullera X:s stöt; X får GULT KORT.
Godkänn X:s stöt; X får GULT KORT.
Annullera X:s stöt; X får RÖTT KORT.

8. Fäktare X är inte närvarande vid pisten efter tre upprop för match.
X får GULT KORT.
Ge en poäng till X:s första motståndare.
Uteslut X från tävlingen.

9. Hur lång är en fäktpist?
18 meter.
14 meter.
16 meter.

10. Vid uppstart av en poule upptäcker Du i egenskap av domare att en av fäktarnas
      klubbtillhörighet orsakar att Du kommer att bli jävig. Vilken åtgärd ska vidtagas?

Du meddelar den domaransvarige om situationen och överlåter till denne att fatta beslut.
Du dömer poulen i alla fall; du är ju känd för att vara opartisk.
Du tillkallar annan domare som dömer de matcher som kan orsaka jäv.


        

© 2007 - 2012 ZootZoft